Opšti uslovi

Ovi opšti uslovi odnose se na korišćenje internet prodaje firme PORTOFIT D.O.O., na području Republike Srbije, odnosno putem sajta www.bodyline024.rs.

Kupovina putem internet prodavnice, može se koristiti bez naknada za korišćenje, a prema niže navedenim uslovima i pravilima. Ukoliko se odlučite za korišćenje internet prodavnice, prihvatate obavezu da bezuslovno poštujete i da ste saglasni sa uslovima i pravilima koji su navedeni na internet stranici.

Pristup na internet stranicu www.bodyline024.rs web prodavnice ponekad može biti otežan ili nedostupan zbog radova, održavanja ili uvođenja novih sadržaja, kao i u slučajevima nepredviđenih okolnosti. PORTOFIT D.O.O. će u najkraćem roku otkloniti razloge za ograničeni pristup stranicama web prodavnice.

PORTOFIT D.O.O. ne odgovara za sadržaj ponude, prenet putem linkova na druge internet stranice. Sadržaji na takvim stranicama su izvan kontrole PORTOFIT D.O.O., te stoga nije odgovoran za sadržaj na tim stranicama.

 

Način registracije kupca/potrošača

Za registraciju na internet prodavnicu, morate imati najmanje 18 godina života.

Odgovornost za tačnost i potpunost unetih podataka prilikom registracije od strane kupca/potrošača je na kupcu/potrošaču.

Nastale promene u podacima, koje ste kao kupac/potrošač uneli prilikom svoje registracije, treba u što kraćem roku da ažurirate na vašem korisničkom nalogu, odnosno obavestite nas o nastalim promenama putem e-mail adrese: teretanabodyline@gmail.com

 

Uslovi kupovine

Postupak i uslovi kupovine robe putem internet prodaje,utvrđeni su kroz 4 (četiri) faze postupka i to: registracija, poručivanje, plaćanje, dostava, povrat/reklamacija robe.

Isporučilac poručene usluge PORTOFIT D.O.O.

Pravna lica mogu da nas kontaktiraju putem e-mail-a dostavljanjem sledećih podataka: pib, matični broj preduzeća, rešenje o registraciji i broj tekućeg računa. Nakon dostavljanja traženih podataka, smatraće se da je pravno lice, kao podnosilac aplikacije, obavilo kupovinu.

Sve cene su izražene u dinarima na dan porudžbine.

 

Isporuka usluge

PORTOFIT D.O.O. uslugu isporučuje u svojim prostorijama, kroz definisane termine u skladu za plaćenom uslugom.

 

Politika reklamacija

Štampanje stranice – Obrazac za odustanak od ugovora – Reklamacioni list

Ovom Politikom za Reklamacije se određuje pod kojim uslovima PORTOFIT D.O.O. rešava problem reklamacije od strane potrošača za kupljene proizvode putem interneta ili telefona.

U slučaju reklamacije možete se obratiti direktno u sedištu kompanije PORTOFIT D.O.O. : Jovana Mikića 56, Subotica, Republika Srbija; podaci za utvrđivanje identiteta kompanije: matični broj: 20115637, PIB: 104227278; kontakt telefon: 106156583, e-mail: teretanabodyline@gmail.com.

 

Saobraznost

PORTOFIT D.O.O. je odgovorna za nesaobraznost robe ugovoru koja se pojavi u roku od 2. godine od dana prelaska rizika na potrošača. Ako nesaobraznost nastane u roku od 6 meseci od dana prelaska rizika na potrošača, može se pretpostaviti da je nesaobraznost postojala u trenutku prelaska rizika na potrošača.

PORTOFIT D.O.O. je dužna da isporuči usluge koja je saobrazna ugovoru. Isporučena roba je saobrazna ugovoru:

– ako odgovara opisu koji je dala PORTOFIT D.O.O. i ako ima svojstva robe koju je PORTOFIT D.O.O. pokazala potrošaču na sajtu www.bodyline024.rs

– ako ima svojstva potrebna za redovnu upotrebu iste vrste

– ako po kvalitetu i funkcionisanju odgovara onome što je uobičajeno kod robe iste vrste i što potrošač može osnovano da očekuje s obzirom na prirodu robe i javna obećanja o posebnim svojstvima robe data od strane PORTOFIT D.O.O., proizvođača ili njihovih predstavnika.

 

PORTOFIT D.O.O. odgovara za nesaobraznost isporučene robe ugovoru ako:

– je postojala u času prelaska rizika na potrošača, bez obzira na to da li je za tu nesaobraznost PORTOFIT D.O.O. znala

– se pojavila posle prelaska rizika na potrošača, ako potiče od uzroka koji je postajao pre prelaska rizika na potrošača

– je potrošač mogao lako uočiti, ukoliko je PORTOFIT D.O.O. izjavila da je roba saobrazna ugovoru

PORTOFIT D.O.O. je odgovorna za nesaobraznost nastalu zbog nepravilnog pakovanja koju je ona izvršila ili lice pod njenim nadzorom.

Ako isporučena roba nije saobrazna ugovoru, potrošač nakon što je kontaktirao i obavestio PORTOFIT D.O.O. o nesaobraznosti, ima pravo da zahteva otklanjanje nesaobraznosti, bez naknade, opravkom ili zamenom, odnosno da zahteva odgovarajuće umanjenje cene ili da raskine ugovor u pogledu te robe.

 

Ako otklanjanje nesaobraznosti nije moguće, potrošač ima pravo da zahteva odgovarajuće umanjenje cene ili raskid ugovora ako:

– nesaobraznost ne može da se otkloni opravkom ili zamenom uopšte niti u primerenom roku

– ne može da ostvari pravo na opravku ili zamenu, odnosno ako PORTOFIT D.O.O. nije izvršila opravku ili zamenu u primerenom roku

– otklanjanje nesaobraznosti opravkom ili zamenom predstavlja nesrazmerno opterećenje za PORTOFIT D.O.O.

 

Nesrazmerno opterećenje javlja se ako u poređenju sa umanjenjem cene i raskidom ugovora, stvara preterane troškove, uzimajući u obzir:

– vrednost robe koju bi imala da je saobrazna ugovoru

– značaj saobraznosti u konkretnom slučaju

– da li se saobraznost može otkloniti bez značajnih nepogodnosti za potrošača

Potrošač ima pravo da zahteva zamenu, odgovarajuće umanjenje cene ili da raskine ugovor zbog istog ili drugog nedostatka saobraznosti koji se posle prve opravke pojavi, a ponovna opravka je moguća samo uz izričitu saglasnost potrošača. Uzimajući u obzir prirodu robe i svrhu zbog koje je potrošač nabavio, opravka ili zamena će se izvršiti u primerenom roku bez značajnih neugodnosti za potrošača i uz njegovu saglasnost. Ako se nesaobraznost pojavi u roku od 6 meseci od dana prelaska rizika na potrošača, potrošač ima pravo da bira između zahteva da se nesaobraznost otkloni zamenom, odgovarajućim umanjenjem cene ili da izjavi da raskida ugovor. Ako se nesaobraznost pojavi u roku od 6 meseci od dana prelaska rizika na potrošača, otklanjanje nesaobraznosti moguće je opravkom uz izričitu saglasnost potrošača. Potrošač ne može da raskine ugovor ako je nesaobraznost robe neznatna. Sve troškove koji su neophodni da bi se roba saobrazila ugovoru, a naročito troškove rada, materijala, preuzimanja i isporuke, snosi PORTOFIT D.O.O. Za obaveze prema potrošaču, koje nastanu usled nesaobraznosti robe, PORTOFIT D.O.O. će zahtevati od proizvođača, odnosno ovlašćenog distributera, nadoknadu onoga što je ispunila po osnovu te obaveze.

U slučaju reklamacije zbog nesaobraznosti, trgovac snosi troškove povraćaja robe. Roba se šalje sa kurirskom službom sa kojom PORTOFIT D.O.O. ima ugovorenu saradnju za isporuku naručenih proizvoda.

Ako je potrošač raskinuo ugovor ili tražio zamenu robe iz razloga što roba koja mu je predata nije saobrazna ugovoru, rizik ne prelazi na potrošača.

 

Uslovi poručivanja robe

Proizvodi se poručuju elektronskim putem. Pritiskom na dugme „Dodaj u korpu“ odabrani proizvod se dodaje u potrošačku korpu.

Roba se smatra poručenom u trenutku kada kupac/potrošač prođe celokupan proces poručivanja koji se sastoji od 4 koraka:

  1. Pregled porudžbine
  2. Način plaćanja
  3. Plaćanje
  4. Račun

Na e-mail kojim ste se registrovali kao kupac/potrošač dobićete potvrdu da je porudžbina primljena od strane PORTOFIT D.O.O., u suprotnom morate proveriti da li su odabrani proizvodi evidentirani kao kupljeni (nalaze se u „korpi“). Ukoliko ne dobijete potvrdu da je porudžbina primljena, morate ponoviti postupak poručivanja. PORTOFIT D.O.O. ne odgovara za neuspelo poručivanje robe.

 

Rokovi i način plaćanja robe

Kupac/potrošač se obavezuje da će poručene proizvode platiti, na jedan od načina plaćanja:

  • kreditnom ili debitnom karticom

Kada porudžbinu izvrši pravno lice, PORTOFIT D.O.O. će na navedenu email adresu dostaviti predračun po kojoj će pravno lice izvršiti plaćanje PORTOFIT D.O.O. je dužan da u roku definisanom profakturom od dana evidentiranja uplate, po izdatoj profakturi, isporuči poručenu robu.

 

Izjava o konverziji

Sva plaćanja biće izvršena u lokalnoj valuti Republike Srbije – dinar (RSD).Za informativni prikaz cena u drugim valutama koristi se srednji kurs Narodne Banke Srbije. Iznos za koji će biti zadužena Vaša platna kartica biće izražen u Vašoj lokalnoj valuti kroz konverziju u istu po kursu koji koriste kartičarske organizacije, a koji nama u trenutku transakcije ne može biti poznat. Kao rezultat ove konverzije postoji mogućnost neznatne razlike od originalne cene navedene na našem sajtu.

Zaštita privatnosti korisnika

 

U ime PORTOFIT D.O.O. obavezujemo se da ćemo čuvati privatnost svih naših kupaca. Prikupljamo samo neophodne, osnovne podatke o kupcima/ korisnicima i podatke neophodne za poslovanje i informisanje korisnika u skladu sa dobrim poslovnim običajima i u cilju pružanja kvalitetne usluge. Dajemo kupcima mogućnost izbora uključujući mogućnost odluke da li žele ili ne da se izbrišu sa mailing lista koje se koriste za marketinške kampanje. Svi podaci o korisnicima/kupcima se strogo čuvaju i dostupni su samo zaposlenima BIB.2200.P.014-OBR.10 Strana 5 / 18 Verzija 3.3 od 30.11.2020. kojima su ti podaci nužni za obavljanje posla. Svi zaposleni PORTOFIT D.O.O. (i poslovni partneri) odgovorni su za poštovanje načela zaštite privatnosti.

 

 

Zaštita poverljivih podataka o transakciji 

Prilikom unošenja podataka o platnoj kartici, poverljive informacija se prenose putem javne mreže u zaštićenoj (kriptovanoj) formi upotrebom SSL protokola i PKI sistema, kao trenutno najsavremenije kriptografske tehnologije.
Sigurnost podataka prilikom kupovine, garantuje procesor platnih kartica, Banca Intesa ad Beograd, pa se tako kompletni proces naplate obavlja na stranicama banke. Niti jednog trenutka podaci o platnoj kartici nisu dostupni našem sistemu.

 

Povraćaj sredstava

U slučaju odustanka od ugovora, potrošač ima pravo na povraćaj novca ili na zamenu za drugi proizvod/uslugu. Iznos plaćene robe se kupcu vraća po prijemu proizvoda, i nakon što se utvrdi da je proizvod/uslugu neoštećen i ispravan.

Trgovac je dužan da potrošaču bez odlaganja vrati iznos koji je potrošač platio po osnovu ugovora, a najkasnije u roku od 14 dana od dana prijema izjave o odustanku, odnosno do prijema proizvoda kog kupac vraća.

Troškove vraćanja robe i novca snosi kupac, sem u slučajevima kada kupac dobije neispravan ili pogrešan artikal.

 

Procedura za povraćaj sredstava

Kontaktirajte nas pozivanjem broja telefona +381605487055

ili nam putem kontakt forme pošaljite broj računa (fakture), Vaše ime, prezime, broj telefona i broj dinarskog tekućeg računa.

Povraćaj sredstava se vrši isključivo na gore navedeni način, uplatom na dinarski tekući račun i nije moguće slati novac po kuriru u gotovini.

U slučaju vraćanja robe i povraćaja sredstava kupcu koji je prethodno platio nekom od platnih kartica, delimično ili u celosti, a bez obzira na razlog vraćanja, PORTOFIT D.O.O. je u obavezi da povraćaj vrši isključivo preko VISA, EC/MC, Maestro, Amex i Dina metoda plaćanja, što znači da će banka na zahtev prodavca obaviti povraćaj sredstava na račun korisnika kartice.

 

Izjava o PDV-u

PDV uračunat u cenu i nema skrivenih troškova